General
Triküspid: anulus dilatasyon sirküler yetişkinde 2-d ekoda çapı 3.0-3.5cn (64.0cmi? anüler dilatâsyon > op.) > triküspid inflow'un erken Ve geç diyastolik velositeleri Mitral inflow'dan düşüktür. > © | 7
0
Genel